Välj en sida

Söktjänsten Verifiera får inte låta användare söka efter känsliga uppgifter kring tvångsvård för psyksisk ohälsa i domstolsavgöranden trots att man har utgivningsbevis. Det slår Integritetsskyddsmyndigheten fast efter en granskning.

Läs mer  

Generated by Feedzy