Välj en sida

Företagens mejlanvändning fortsätter att öka. Åtta av tio företag rapporterar en större mängd e-post under 2022 än under 2021 och 2020. Det framgår av undersökningen 2023 State of Email Security, som undersökningsföretaget Vanson Bourne utfört på uppdrag av säkerhetsföretaget Mimecast.

Med den ökade mejltrafiken följer en ökning av e-postbaserade hot. Angreppen blir dessutom alltmer sofistikerade, vilket tvingar företagen att lägga allt mer resurser på att bekämpa dem.

”Malware-kit på darkweb gör det möjligt även för vanliga brottslingar utan tekniskt kunnande att använda sig av mycket sofistikerade angreppsmetoder”, skriver rapporten.

Enligt undersöknignen räknar tre av fyra storföretag med att drabbas av en e-postbaserad attack som kommer att få allvarliga konsekvenser för deras organisation under det kommande året.

 

Läs mer