Välj en sida

I slutet av april 2022 gjorde Swedbank en ändring i ett ”systemkritiskt” it-system, en ändring som resulterade i att nära en miljon kunder fick felaktiga saldon på sina bankkonton. Detta eftersom att ett stort antal transaktioner stoppades i systemen. Så beskriver Finansinspektionen det inträffade i ett pressmeddelande, där myndigheten meddelar att Swedbank nu beläggs med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor för incidenten.

Enligt Finansinspektionen gjorde banken ändringen utan att följa sina rutiner för hur sådana ändringar ska göras. Swedbank saknade också kontrollmekanismer som säkerställde att banken följde rutinerna.

– Banken frångick sina egna rutiner. Det bidrog till att ett mycket stort antal personer fick omfattande problem med att sköta sina grundläggande banktjänster. Nära en miljon kunder fick felaktiga saldon på sina konton och många kunde inte heller göra betalningar. Det inträffade visar att det kan få allvarliga konsekvenser när rutiner frångås och den interna kontrollen inte upprätthålls, säger vikarierande generaldirektör Susanna Grufman, i ett uttalande.

Bristen på kontroll har haft ”potentiella effekter på stabiliteten i det finansiella systemet”, enligt Finansinspektionen, som ändå noterar att överträdelsen var kortvarig och att banken vidtagit åtgärder.

 

Läs mer