Välj en sida

Nyheter från OJCO

Svenska företag drabbas hårt av cyberbrottslighet

jul 6, 2020

Enligt en undersökning från PWC har 63% av svenska företag utsatts för cyberbrottslighet det senaste året, enligt de säkerhetsansvariga som deltog i undersökningen. Det är 30% mer än föregående år. Undersökningen visar också att cyberbrottslighet breder ut sig ännu mer under 2020. Resultaten är oroväckande och undersökningen visar också att 75% misstror den svenska säkerheten och tycker inte det svenska samhället är tillräckligt rustat för att klara av de ökande cyberhoten.  

Cyberattackerna blir mer och mer komplexa och på så sätt svårare att hantera. Cyberbrottslingar har också fler syften idag än vad de hade för några år sedan. Detta gör det svårt för företag att räkna ut den totala kostnaden för hantering av cyberattacker. Så många som 78% är osäkra på kostnaden. Vet ni vad er hantering i er verksamhet kostar? Kriminaliteten i cybervärlden drar också ofta nytta av de förändringar som sker i världen över och använder sig av den osäkerhet som råder, som till exempel under Corona pandemin. 72% i undersökningen uppger att de kommer börja öka användning av molntjänster 

Den teknikutveckling som råder måste mötas med rätt säkerhetsåtgärder. Undersökningen visar på att många företag inte har rätt utbildning och kunskap när det kommer till IT-säkerhet och hur cybervärlden fungerar. Något som företag bör ta på största allvar. OJCO IT kan hjälpa er både med att utbilda er personal och certifiera er verksamhet i hur vanliga cyberhot skall behandlas. Vi erbjuder också tjänster som hosting, brandväggar, backup och replikering, molntjänster och andra IT-lösningar. I dagens samhälle med många rådande osäkerheter krävs det att företag utbildar sin personal och säkrar sin data i företaget. Gör er IT-miljö säker genom att investera i IT-säkerhet där ni har allt på samma ställe. Säkra er data hos OJCO IT! Kontakta oss idag.

Läs hela rapporten från PWC här: Stor ökning av cyberbrott mot svenska företag