Välj en sida

Inflation, kostnadskrav och risk för lågkonjunktur kommer att pressa it-organisationerna de närmaste åren. Nu måste cio:n förbereda sig genom att gå igenom avtal och kostnader, göra sig av med datacenter som inte utnyttjas och prioritera automatiseringsprojekt.

Läs mer  

Generated by Feedzy