Välj en sida

För att hänga med i allt som händer behöver ansvariga inom it och verksamhet jobba tillsammans för att leda företaget i rätt riktning. Är ditt företag på väg åt fel håll? När samordningen inte funderar märks det i form av dålig styrning och allt sämre produktivitet och utfall. Fundera på dessa sju råd för hur man förbättrar samordningen mellan verksamhet och it.

Läs mer  

Generated by Feedzy