Välj en sida

De flesta cio:er vet att felaktigt hanterade data kan få svåra ekonomiska och juridiska konsekvenser. En strategi för datastyrning – eller data governance som det också kallas – som håller koll på säkerheten och regelefterlevnadem bör därför vara högsta prioritet. Eftersom datastyrningskrav och praxis hela tiden förändras, är det lätt för att hamna i fallgropar. Vill du förhindra att din verksamhet hamnar i en sådan fallgrop, bör du hålla utkik efter följande sju vanliga misstag.

Läs mer  

Generated by Feedzy