Välj en sida

Det blir allt vanligare att bolagsstyrelser vill hålla sig uppdaterade om aktuella it-säkerhetshot. När du som it-säkerhetsansvarig tar upp den här typen av frågor styrelsen är det viktigt att du får ledamöterna att inse värdet av en väl genomtänkt it-strategi som garanterar hög säkerhet i hela verksamheten. Men att diskutera it-säkerhet med en styrelse är inte alltid lätt. Om du inte gör det på rätt sätt, kan det leda till missuppfattningar och brist på samförstånd mellan styrelsen, it-avdelningen och resten av organisationen. Här är sju misstag du bör undvika när du diskuterar it-säkerhet med styrelsen.

Läs mer  

Generated by Feedzy