Välj en sida

Visma Publitech har fått i uppdrag av sex kommuner i Hälsingland att flytta systemen för hr, lön och bemanning till molnet.

Läs mer  

Generated by Feedzy