Välj en sida

SECURITY CHECKUP

UPPTÄCK RISKERNA INOM ER VERKSAMHET MED OJCO SECURITY CHECKUP

Idag lever vi i en uppkopplad värld och arbetar från platser och enheter vi tidigare aldrig gjort. Konstant kopplar vi upp oss mot olika nättjänster, och molnlösningar, från olika enheter och miljöer. I ena sekunden överför vi känslig data och information från vår mobil, för att i nästa minut byta enhet till att överföra känslig data via exempelvis en dator eller kanske en padda.  

När man arbetar med tillgänglig och känslig data i olika molnlösningar ställs det betydligt högre krav på IT-säkerhet än tidigare. Att inte ha kontroll på vilken information och data som passerar företagets enheter och nätverk när användarna kopplar upp sig mot olika molnlösningar kan få förödande konsekvenser för er verksamhet.  

OJCO SECURITY CHECKUP

Varje uppkoppling utgör en säkerhetsrisk för cyberintrång eller förlust av känslig data om man inte har full koll på alla företagets enheter och vad de gör online. Därför har vi utvecklat tjänsten OJCO Security CheckUp i samarbete med en av världens största leverantörer av IT-säkerhetslösningar. Genom att göra en Security CheckUp upptäcker ni riskerna i er IT-säkerhetslösning innan det är för sent. 

OJCO Security CheckUp är en fullskalig skanning av er verksamhets datatrafik under en tidsperiod. När skanningen är avslutad analyseras er datatrafik ur ett säkerhetsperspektiv av IT-säkerhetsspecialister. När analysen är genomförd presenterar vi ett protokoll över händelser och upptäckta risker i den skannade trafiken. Upptäcker vi säkerhetsbrister överlämnas samtidigt ett förslag på beslutsunderlag med lämpliga säkerhetsåtgärder för just ert företag.  

Genom att genomföra en Security CheckUp får ni en komplett analys och en opartisk riskanalys på hur IT-säkerhetsläget ser ut i just ert företag.  

OJCO SECURITYP CHECKUP KAN GENOMFÖRAS I TVÅ VERSIONER: 

  1. En komplett skanning av samtliga anslutningar mot era molntjänster. 
  2. Komplett skanning av företagets internettjänster. 
Vill du veta mer om vår tjänst OJCO Security CheckUp, och hur denna kan ge er en komplett bild på hur IT-säkerheten fungerar i praktiken på ert företag? Kontakta oss, så berättar vi gärna mer.