Säkert och tryggt i OJCOs GDPR-anpassade IT-miljö

Säkert och tryggt i OJCOs GDPR-anpassade IT-miljö

apr 5, 2018

OJCO erbjuder/tillhandahåller företag att koppla upp sig säkert & tryggt i GDPR anpassad miljö mot alla sina program via OJCOs Virtuella skrivbord.

För de företag som nyttjar OJCOs Virtuella skrivbord åtnjuter de utöver den säkerhet som Check Point s Next Generation Threat Prevention miljö skapar även nedan redovisade fördelar.

Professionell drift i moderna datacenter med driftövervakning
El & reservkraft med dubblerad kraft, batteribackup och dieselaggregat
Redundant anslutning Dubbla oberoende anslutningar
Automatisk backup/replikering Mot annat datacenter
Övervakningssystem Övervakning av anslutningsförsök och aktivitet
Säkra anslutningar Krypterad med SSL AES-256
Avancerad kundsupport Av kunniga tekniker
Felrapportering 24/7 Felrapportering via ärendehanteringssystem
Utöka-Minska användare Förändring av anslutna användare kan ske fortlöpande/månadsvis

För vidare information kontakta Ove Johansson på telefon nr 042-143296 eller e-post ove@ojco.se