Ta kontroll över din IT-miljö idag! 

Vi på Ojco kan hjälpa er att ta kontroll över er IT-miljö. Utifrån de grundkrav som finns i SSF´s cybercertifiering skyddar vi er data mot de vanligaste cyberhoten. Läs mer hur vi kan hjälpa er inom de sex huvudområdena: 

Datorer och mobila enheter 

Hur säkert uppkopplade är era företagsdatorer, mobiltelefoner och surfplattor? Idag är de flesta datorer, mobiltelefoner och surfplattor uppkopplade mot internet för att på olika sätt lösa ert företagsbehovFör att inte riskera intrång i ert nätverk och potentiellt förlorad information krävs det att flera åtgärder genomförs för att skydda verksamheten. Exempel på sådana åtgärder kan vara användningen av starka lösenord och kryptering.  

Vi har lösningar för att skydda er verksamhet: 

  • Lösenordshanterare för säker lösenordshantering 
  • Kryptering av alla era enheter såsom datorer, mobiltelefoner, surfplattor etc. 
  • Säkerhetskopiering av er data till vårt moln. Det gäller även för tjänster som Office 365, klientdatorer och lokala servrar 
  • Skydd mot skadlig kod på datorer, mobiltelefoner och molntjänster. 

Programvaror och applikationer 

Att ladda ner en app är väl inte så farligt? Har du funderat på vad som händer om applikationen skadar dina IT-system eller släpper igenom skadlig kod? Ett steg mot att skydda er är att bara ladda ner programvaror och appar från kända källor. Skadlig kod utnyttjad ofta kända sårbarheter i operativsystem och programvaror, så uppdatera dem kontinuerligt!  Vi kan hjälpa er genom att:  

  • Installera gemensamma applikationer central på ett virtuellt skrivbord
  • Ha automatiska säkerhetskopieringar av era datorer, servrar och molntjänster. 
  • Ha central hantering och reglering av policys för datorer 
  • Ha central hantering av säkerhetsuppdateringar för både telefoner och surfplattor 

Nätverk 

Vad skulle hända om obehöriga kom åt era företagsuppgifter via ert nätverk? För att skydda era företagsuppgifter är säkra brandväggar och starka lösenord viktigtInformationen bör även vara krypterad om den skulle hamna i fel händer. 

Genom marknadsledande brandväggar och nätverkslösningar har vi lösningen för er. Vi kan underhålla och hantera system för både stora och små företag.  

Externa IT-tjänster 

Använder sig ditt företag av utomstående leverantörer som hjälper er med molntjänster eller drift och underhåll av servrar? Utomstående leverantörer kan få stor insyn i ert informationsflöde. Ni behöver därför ett juridiskt avtal som reglerar hur tjänsten används och var er information lagras. 

Vi kan hjälpa er att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal och IT-policys.  

Behörighet 

Vilka rutiner har ditt företag för vilka som är behöriga till dina IT-system? Beroende på ert företagsbehov kan ni avgöra vilken behörighet till vilka IT-system era medarbetare får tillgång till. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för vem som har behörighet till vad. 

Vi rekommenderar att alltid använda tvåstegsautentisering och att ha central hantering av behörigheter i Windows AD och Office 365. 

Utbilda personalen – mer kunskap ger färre misstag 

Det är den mänskliga faktorn står för de flesta IT-relaterade incidenter. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det viktigt att utbilda sin personal. Genom utbildning får era medarbetare och leverantörer den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag. 

Vi rekommenderar att era medarbetare utbildas via SSF certifiering. Vi erbjuder även egna workshops och kurser för utbildning för att uppnå en säker IT-miljö i ert företag.