Välj en sida

De flesta cio:er menar att den nya decentraliserade, hybrida arbetsmodellen här för att stanna. Nyligen genomförda undersökningar visar att de flesta i ledande befattning ser behovet av att utveckla långsiktiga strategier för hybridarbete. De kräver ny teknik som underlättar samarbete och ökar produktiviteten, samtidigt som det blir lättare för de anställda att uppnå balans mellan arbete och fritid.

Läs mer  

Generated by Feedzy