Välj en sida

 

 

”It’s impossible to move, to live, to operate at any level without leaving traces, bits, seemingly meaningless fragments of personal information.”
William Gibson

Med OJCO IT som IT-partner får företaget tillgång till säkerhetstekniker med lång erfarenhet och de senaste certifieringarna inom de säkerhetstjänster/säkerhetsprodukter som OJCO IT tillhandahåller.

OT Företagets Operationella Teknologi
Hur är företagets produktionsutrustning/processer skyddade/säkrade idag?
Allt fler företag inser vikten/nödvändigheten av att skydda företagets OT
OT = kommunikationen mellan olika processer som styr företagets produktion och tillverkning.

Utmaningen med OT gentemot IT
Produktionsutrustningen är inte standardiserad samt använder tillverkarna av företagets produktionsutrustning olika protokoll och metoder för kommunikationen.
Produktionsutrustningen använder gamla protokoll för kommunikationen utan inbyggd säkerhet.
Lång livslängd på produktionsutrustningen vilket skapar problem att uppdatera och underhålla. Leverantören av produktionsutrustningen kanske inte finns kvar och det saknas säkerhetsuppdateringar.
Säkerhet var inte i fokus vid leverans samt installation.
Produktionsutrustningen sitter på ett ”platt” nätverk utan segmentering.

För att öka säkerheten i OT nätverk
Finns en standardiserad modell som heter ”Purdue”. Modellen visar hur man ska segmentera olika delar av utrustningen.

FortiGate

Kan segmentera enligt Purdue-modellen och har teknik för att tyda och upptäcka flertalet OT protokoll som används för kommunikation och kan då stoppa attacker även om OT utrustningen har säkerhetsbrister.