Välj en sida

Techföretag som står för minst fem procent av trafiken i näten ska tvingas vara med och betala för utbyggnaden av 5g- och fibernät i Europa. Det föreslår branschgrupperna GSMA och ETNO, som representerar 160 europeiska operatörer, i ett nytt förslag till EU-kommissionen.

Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon och Microsoft står enligt operatörerna tillsammans för över 50 procent av trafiken i näten och dessa företag – tillsammans med Tiktok – pekas ut i de nya förslaget.

”Vi föreslår ett tydligt tröskelvärde för att se till att endast stora trafikgeneratorer, som har en betydande inverkan på operatörernas nät, omfattas”, står det i utkastet som Reuters har tagit del av.

”Stora trafikgeneratorer skulle endast vara de företag som står för mer än 5 procent av en operatörs årliga genomsnittliga trafik under upptagna timmar, mätt på individuell nätnivå”, heter det.

Operatörerna har slagits i flera år för att få techjättarna att vara med på notan för näten, men det har bestämt avvisats av de utpekade företagen. Tidigare i år startade EU-kommissionen en så kallad konsultation i frågan för att få in beslutsunderlag.

 

Läs mer