Nyheter från OJCO

OJCOs tjänst: snabbt och enkelt GDPR-godkänd

apr 25, 2018

OJCOs tjänst gör det snabbt och enkelt att bli GDPR-godkänd

Initial GDPR utvärdering

Skanna nätverksmiljön och svara på en uppsättning förkonfigurerade frågor för att snabbt och enkelt verifiera om GDPR-kraven uppfylls. Om inte, informeras ni om vad som behöver göras för att bli godkänd.

GDPR arbetsschema
Dokumentera och prioritera problem som måste åtgärdas för att ta itu med GDPR-relaterade säkerhetsproblem genom arbetsscheman.

GDPR godkänd dokumentation
Producera alla regelbundna, obligatoriska rapporter som krävs av GDPR och förbered dem i händelse av en revision. Visa er ”bästa ansträngning” för att följa lagen.

Fortlöpande GDPR kontroller
Regelbundna, automatiserade nätverksskanningar som upptäcker pågående problem, identifierar potentiella hot och varningsmeddelanden.

Inte bara en checklista

Det finns många produkter med checklistor på marknaden som ger dig en lista med uppgifter som du måste utföra och information du måste samla in, bearbeta, analysera och validera för att vara GDPR godkänd. Med Ojcos system tas processen till nästa nivå genom att automatisera insamlingen av de data du behöver, analysera den för dig och ge dig dynamiska arbetsscheman som är anpassade utifrån resultaten från insamlad data.