Nyheter från OJCO – din IT-konsult

OJCO erbjuder fri GDPR-konsultation till företag

mar 27, 2018

OJCO erbjuder företag fri konsultation varje torsdag med start den 5/4 till den 24/5 mellan klockan 14,00–17,00. Konsultationen innefattar såväl allmän information som svar på företagsanpassade frågor. Utlottning kommer att ske varje torsdag för ett personligt möte med tekniker eller advokat i en timme.

OBS! Föranmälan krävs enligt nedan

Hur tänker du inför GDPR den 25/5–18?
Behöver företaget säkra upp sin IT-miljö? 

  • Vem är utsedd som GDPR ansvarig på företaget idag?
  • Var finns företagets data idag?
  • Hur sparar vi företagets data idag? Är kraven annorlunda i GDPR?
  • Har företaget ett GDPR underlag idag?
  • Finns det några tjänster/program som kan scanna av den befintliga IT-miljön?
  • Kan företagets anslutningar säkras upp mot Internet för anslutning till företagets olika affärssystem-appar med mera?
  • Är det viktigt att regel sätta hanteringen av företagets nätverksflöde?
  • Är det viktigt att kunna upptäcka förändringar/avvikelser i nätverket?
  • Är det viktigt att kunna visa vilka åtgärder man vidtagit för att bli GDPR Compliant vid en kontroll av Datainspektionen?
  • Hur kan ett personuppgiftsbiträdesavtal se ut?

Ovan redovisade frågor är bara några av alla de som finns! Frågor som alla mer eller mindre kan känna vara svåra att greppa.

Därför har OJCO beslutat att varje torsdag med start den 5/4 till den 24/5 mellan klockan 14,00–17,00 ha öppet hus där man dels är med på en gemensam genomgång samt kan ställa frågor gällande lösningar för det egna företaget.

Då platserna är begränsade krävs det anmälan med information om företagsnamn samt namn på den som ska närvara till info@ojco.se minst fyra dagar före den torsdag som anmälan avser.

Anmälda vilka bekräftats plats bör ta med sig visitkort för att delta i utlottningen av en timmes privat konsultation med en tekniker respektive advokat (två visitkort dras varje torsdag för tekniker respektive advokat).