Välj en sida

Att det behövs nya sätt att rekrytera var en av utgångspunkterna för nystartade konsultbolaget Hubbau, som främst riktar in sig på att visa nyutexaminerade rätt väg in i arbetslivet. ”Företag som anställer hamnar ofta i ett moment 22”, säger en av grundarna Christian Karlsson.

Läs mer  

Generated by Feedzy