Välj en sida

Det nya avtal som tecknats mellan parterna är på tre år, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning och enligt Atea kommer fokus ligga på hållbar it. I avtalet ingår att förse kommunens medarbetare med digital arbetsplats som datorer, surfplattor och tillbehör samt kringliggande tjänster.

Atea lovar också att ta ett övergripande ansvar för beställningarna, bland annat genom deltagande i samverkansforum och ledningsgrupper på strategisk, taktisk och operativ nivå.

– Med vår nya leverantör Atea blir vår leverans av it-arbetsplatser smartare. Med smartare menar vi enklare, effektivare och mer hållbar samt att vi lättare kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Vi kan nu göra det utan att tumma på service och kvalitet, säger Ulf Herkommer, it-chef på Värmdö kommun.

– Det är väldigt glädjande att få ansvaret att tillsammans med Värmdös it-avdelning förse kommunens verksamheter med varor och tjänster med hållbarhet i fokus. En lyckad leverans ligger alltid i ett lyckat samarbete. Vi ser väldigt positivt på en fortsatt utvecklad relation med Värmdö och vårt deltagande i gemensamma forum, säger Joakim Wellmar, regionchef för Stockholm på Atea.

 

Läs mer