Välj en sida

Kammarkollegiet har genomfört flera olika mjukvaruupphandlingar. Vi har tidigare skrivit om upphandlingen av programvarulösningar, och den som avser licenser och licenstjänster.

Nu är även den som heter “Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning” klar. Det uppskattade värdet på det här ramavtalet ligger runt 1,5 miljarder kronor under den fyra år långa avtalsperioden.

Det var nio bolag som lämnade anbud, och även den här gången var det sju bolag som fick tilldelning. De sju bolagen är utifrån hur de rankades av Kammarkollegiet:

Chas Visual Management, Pulsen, Knowit Connectivity, Crayon, Redpill Linpro, HIQ och Atea.

De två som föll bort på grund av att de inte lyckades leva upp till alla krav var CGI och Insight.

– Det känns fantastiskt bra. Det innebär att vi säkrat upp att kunna leverera på samtliga förfrågningar som avser systemlösningar. Dessutom har vi nu potential att tillsammans med våra underleverantörer kunna växa i volym inom ett område som vi inte haft den senaste avtalsperioden, säger Anders Heland, som är chef för Pulsen Anbud i en kommentar.

Henrik Gavelli, koncernchef för Redpill Linpro, är också nöjd, inte minst över det ökade intresset för öppen källkod.

– Vi är mycket glada över att tilldelas ytterligare ett ramavtal och därmed få förtroende att fortsätta vara med och bygga och utveckla vårt digitala samhälle. Efterfrågan på tjänster byggda på öppen källkod och driftade i vårt nordiska moln ökar. Möjligheten att maximera användningen av data, ökad förståelse för data privacy och att kunna integrera med andra system och dela data är stora drivkrafter för denna utveckling, säger han i ett pressmeddelande.

 

Läs mer