Välj en sida

Nyheter från OJCO

Nära & Trygga Tjänster

apr 20, 2020

OJCO International AB hjälper företag med trygga och nära tjänster och har så gjort i 20 år.

Trygga Lösningar:
Under rådande omständigheter så aktualiseras alltmer behovet av Trygghet/Kontroll såväl privat som i arbetslivet. Många är vi som sett fördelarna med den totala globaliseringen privat och i arbetslivet som en oändlig resurs/förutsättning för all utveckling. Lika många har hittills inte tvingats inse/konstatera hur snabbt förutsättningarna kan förändras i en globaliserad värld. Men framöver kommer troligen allt fler att se de negativa följderna av en alltför globaliserad utveckling utan kontroll. Uppvaknandet blir en insikt i betydelsen av kontroll samt närhet till det som betyder mest för var och en privat som i arbetslivet.

Förändrade beteendemönster:
Ingen kan idag säkerställa utvecklingen/förändringen av samhällsstrukturerna med anledning av den nu pågående krisen. Men det kan väl inte anses vara en alltför vild gissning att närheten samt kontrollen av egna & samhällsviktiga funktioner kommer att prioriteras/vägas tungt i kommande beslutsunderlag.

Var är säker placering?
Nu pågående kris visar att väldigt få om någon/några är säkra placeringar något som kan anses ha bekräftats av händelserna de senaste fem veckorna. I tider då allt flyter på ser man inga problem med avstånd men då avstånd förvandlas till ett hinder ser man plötsligt fördelarna med nära till. Visst allt kan hända även när man har nära till men påverkansmöjligheterna är väsentligt större.

Vad skiljer en Molnlösning nära dig & en Molnlösning på avstånd åt?

En molnlösning kan vara en anslutning mot server/rar som placerats i ett datacenter på avstånd någonstans inom eller utanför Europa.
Eller en nära Molnlösning som är ansluten mot server/rar inom 50 mils radie (ifrån företagets huvudsäte) och placerade i ett datacenter i Sverige.
Vad som ovan redovisats gäller även för backup & replikerings servrar.

För våra övriga säkerhetslösningar samt tjänster se www.ojco.se eller kontakta Ove Johansson på ove@ojco.se eller 070–5911638