Välj en sida

För stora inköpsteam och att chefer på ledningsnivå inte är involverade i inköpsprocessen gör att offentlig sektor är den bransch som det tar längst tid för att köpa in ny teknik, enligt en ny undersökning.

Läs mer  

Generated by Feedzy