Välj en sida

Det statliga aktiebolaget Visit Sweden har cirka 60 anställda. Uppdraget från den svenska regeringen är att marknadsföra Sverige som resmål. Visionen just nu är att Sverige 2030 ska vara ”världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.

Keymans uppdrag innefattar konsulter inom administration, marknadsföring/kommunikation, chefs- och ledarskapsstöd, process- och organisationsutveckling, verksamhets- och strategiutveckling samt analys och metod. Avtalet löper på maximalt fyra år.

– Att vi nu får en kompetent och bred partner för att löpande täcka vårt konsultbehov inom olika områden känns väldigt bra och skapar både trygghet och stabilitet åt oss och vår verksamhet och leverans, säger Carina Tyberg Sigrell, finanschef på Visit Sweden.

– Vi är givetvis jätteglada över att Visit Sweden väljer oss som deras konsultmäklare. Visit Sweden verkar för hållbar turism, med ett hållbart resande och en konkurrenskraftig besöksnäring. Vi ser fram emot att kunna hjälpa Visit Sweden med att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål, säger Keymans vd Mats Mårtensson.

 

Läs mer