Välj en sida

Nyheter från OJCO

IT-säkerhet och Covid-19

feb 17, 2021

Coronapandemin är inte över, kanske inte på ett tag. Det är fortfarande viktigt att se över arbetet med IT-säkerheten. Majoriteten av alla företag som kan, låter sina medarbetare arbeta på distans och distansarbetet kommer kanske fortsätta även när pandemin är över. Det är avgörande hur ni som företag agerar på dessa nya utmaningar. Kriminella aktörer utnyttjar det faktum att fler och fler jobbar hemifrån och säkerhetsluckor blir större när normerna förändras.

Detta inlägg kommer ta upp tre viktiga delar för att minska cybersäkerhetsriskerna som följer Covid-19:

Säkra ert distansarbete

Är nätverket lika säkert hemma som på kontoret? Detta är frågor som alla företag som har medarbetare på distans måste ställa sig. Investera i en IT-lösning som gör hemarbetet lika säkert som på kontoret . Se till att de system som används är uppdaterade och implementera regelbundna säkerhetskontroller.

Kontinuitet i ert arbete

Det är viktigt att faktiskt avsätta tid fför att ta hand om säkerhetsfunktioner och att planera arbetet för att kunna upprätthålla sitt skydd mot utsidan. Ha koll på vilka som är behöriga till vilka system. Ta regelbundna säkerhetskopior och se till att de faktiskt går att återläsa. Övervaka de delar som i system kan vara kritiska för säkerheten.

Förebygg mot kriminella aktörer

Framförallt handlar det om att utbilda sina medarbetare i att kunna se skillnad på exempelvis ett riktigt mejl och ett phishing mejl. Utbilda sina medarbetare hur de kan jobba aktivit med att minska riskerna för cyberattacker. Detta gäller alla avdelningar inom organisationen, cyberattackerna kan utspela sig på olika sätt vid olika avdelningar, se till att detta är uppmärksammat! Det handlar om att säkra insidan mot utsidan.

Det är inte svårt att säkra upp din organisation på rätt sätt. Det är viktigare än någonsin att se till att hela verksamheten är säkrad, inte endast vissa delar. Säkra er IT-miljö redan idag! Kontaka oss innan det är för sen!