Välj en sida

Case från Ojco – din IT-konsult

IT-säkerhet i ett mindre företag

OM PROJEKTET

Period: Höst 2017
Kund: Mindre företag
Ämne: Små som stora – alla storlekar på företag måste tänka till om sin IT-säkerhet

En villfarelse är att it-säkerhet är något endast för de stora jättarna att fundera över. Men, tänk dig in i att all din information som enmansbolag försvinner, det vore väl en underdrift att kalla det katastrof!

VI HJÄLPTE KUNDEN MED

Under hösten hjälpte vi en mindre kund med 8 användare att centralisera och säkra upp it-miljön.

 

 

 

 

 

Kontakta oss idag!

PROCESS

Under hösten hjälpte vi en mindre kund med 8 användare att centralisera och säkra upp it-miljön.
Tidigare har de arbetat decentraliserat på var sin egen arbetsstation och haft svårigheter att dela filer och program samtidigt som säkerheten har varit svår att överblicka.

Vi på OJCO fick i uppdrag att titta över verksamheten för att komma med handfasta lösningar och tips. Vi intervjuade personalen och fick rätt snabbt för oss vad vi skulle föreslå.
Kunden hyr nu en RDS server hos OJCO som de kopplar upp sig mot. Där finns alla programvaror och där sparas nu alla filer ner.

RESULTAT

Det är många fördelar med detta både användarmässigt och säkerhetsmässigt! Idag sparas alla filer på en plats och vi på Ojco tar hand om backup och underhåll av systemet. Användaren kan ansluta sig mot sitt virtuella skrivbord från vilken enhet som helst som har internetanslutning. Servern sitter skyddad bakom OJCOs säkra ”Next Generation Threat Prevention” miljö och alla filer som laddas ner, skannas med marknadens bästa skydd.
Säkerhetsmässigt är det även stora fördelar eftersom inga filer lagras på arbetsstationerna. Om en dator blir stulen eller försvinner så förloras ingen viktig data. Något som kommer bli ännu viktigare vid införandet av GDRP under våren 2018, lagen som säger att man måste kunna säkerställa att personuppgifter inte hamnar på villovägar.

SAMMANFATTNING

Inte nog med att man säkrar upp företagets IT och anpassar systemen enligt alla regler, kunden får ju utrymme att göra sitt jobb och fokusera på det medan OJCO sköter resten.