Välj en sida

Svenska Kraftnät tar nu hjälp av systemintegratören Netnordic. Med det nya avtal som tecknats ska myndigheten kunna samla in realtidsdata från mindre elproducenter.

Läs mer  

Generated by Feedzy