Välj en sida

Chat GPT:s popularitet har lett till att det i mitten av februari fanns över 200 e-böcker på Amazon där AI-programmet listades som en medförfattare, rapporterar Reuters.

Författarna ska ha använt AI-programmet för att ta fram böckernas handling utifrån deras instruktioner. De har även använt andra AI-program för att ta fram böckernas eventuella illustrationer

Återkommande teman för böckerna som skapas med hjälp av Chat GPT är barnböcker, så blir du rik-böcker, kokböcker, programmeringsguider och böcker om olika dieter.

Förmodligen kan det också finnas ett stort mörkertal med e-böcker som skrivits med hjälp av Chat GPT men där den mänskliga författaren inte angett detta. Amazon har inte heller några regler för att detta skulle behöva göras. I en kommentar till Reuters svarar inte Amazon på frågan ifall detta kan komma att ändras i framtiden.

Läs också: Sci-fi-tidskrift tvingas stänga för nya manus – översköljs av Chat GPT-genererade berättelser

 

Läs mer