Välj en sida

Forskare vid Google Quantum AI säger sig nu ha tagit fram en ny metod för att göra kvantberäkningar med rekordliten fysisk felmarginal.

Enkelt förklarat så grupperar metoden flera fysiska kvantbitar i logiska kvantbitar, vilket ska göra att allteftersom antalet fysiska kvantbitar ökar så ökar också skyddet mot fysiska felberäkningar.

Forskarna kunde då se att deras längre ”distance-5 surface code” logiska kvantbit i snitt presterade något bättre än en ”distance-3” logisk kvantbit över 25 cykler. För ”distance-5” var felmarginalen 0,016 procent, medan för ”distance-3” var den 0,023 procent.

Den experimentella demonstrationen visar enligt forskarna på hur kvantkorrigeringar förbättrar prestandan för varje nytt kvantbits-nummer, vilket tar forskningen närmare de felmarginaler som skulle behövas för att kvantdatorer skulle kunna användas som praktiska datorer.

Läs också: Rekord-genombrott på vägen mot äkta kvantdatorer

 

Läs mer