Välj en sida

Klimatkris, energikris, Ukrainakriget och inflation. Läget i världen är osäkert. Men det går att vrida det rätt om man sätter tekniken i centrum – och cio:erna har en nyckelroll. Det är huvudbudskapet på Gartners stora konferens i Barcelona. 

Läs mer