Välj en sida

Lågkod betyder inte låg risk. När man låter fler medarbetare i organisationen utveckla program kan det ge upphov till nya sårbarheter samtidigt som sårbarheter skyms för säkerhetsansvariga.

Läs mer  

Generated by Feedzy