Välj en sida

Forskare vid Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology och University of Cambridge har nu presenterat vad som ska vara världens mest avancerade kartläggning av en insektshjärna, rapporterar Neuroscience News.

Kartan registrerar 3016 neuroner och 548 000 synapser tillhörande larven av en fruktfluga. Kartläggningen skedde genom att forskarna skannade tusentals bitar av larvens hjärna med hjälp av ett elektronmikroskåp.

Forskningen kan nu användas för att bättre undersöka hur både insekter och djurs hjärnor kan kontrollera exempelvis kroppsfunktioner, beteenden och inlärning. Teoretiskt sett skulle den även kunna användas för att bygga bättre AI-nätverk.

 

Läs mer