Välj en sida

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har ökat takten när det gäller tillsynsärenden. Förra året inledde myndigheten 121 ärenden och avslutade 106. Det är en tydlig ökning mot 2021 då man inledde tillsyn i 104 ärenden men avslutade 37. Det framgår av årsrapporten för 2022. 

Däremot utdömdes betydligt lägre sanktionsavgifter förra året jämfört med 2021. Under 2022 utdömdes sanktionsavgifter i fem fall och de låg på totalt 9,7 miljoner kronor i sanktionsavgifter: Under 2021 utdömdes det i åtta fall och landade på 32,5 miljoner kronor.

Bland annat utfärdades 2021 GDPR-böter på 12 miljoner kronor för Medhelp efter 1177-läckan, en summa som senare sänktes i förvaltningsrätten, 16 miljoner kronor för Storstockholms lokaltrafik för hur de använt kroppskameror.

2022 var det Klarna som fick den högsta sanktionsavgiften – 7,5 miljoner kronor – för att företaget gett kunder ofullständig och delvis missvisande information. Näst mest fick sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i region Uppsala som fick GDPR-böter på 1,6 miljoner kronor respektive 300 000 kronor för säkerhetsbrister vid överföring av känsliga personuppgifter om patienter.

Totalt hanterade IMY 15 800 ärenden där den största delen, 5 300, rörde anmälningar om personuppgiftsincidenter följt av 2 400 klagomål från enskilda.

 

Läs mer