Välj en sida

Nordisk Film har bytt plattform för beslutsstöd. Med Qlik Cloud Analytics Services strävar man efter ett mer skalbart och lättarbetat system.

Läs mer  

Generated by Feedzy