Välj en sida

En oskyldig länk är farligare än du tror

jun 24, 2021

År 2020 var ett tufft år, för oss alla. Pandemin slog till hårt och vi alla blev drabbade på olika sätt. Sjukvården blev nersprungna, nära och kära blev sjuka, företag som gått i konkurs och kriminella som tagit vara på den tuffa tiden. Inte minst inom IT världen har kriminella utnyttjat de sårbarheter som öppnats upp.

Under 2020 blev 400 av 600 företag utsatta för en ransomware-attack. 34% av dessa 400 företagen valde att faktiskt betala den krävda lösensumman. Hur är det möjligt att detta ens sker? Hur kan hackare komma åt system och få tillgång till känslig data och i vissa fall slå ut hela systemet och kräva företag på pengar för att få tillbaka sin data? Det finns många olika faktorer som gör detta möjligt. Men en av de största anledningarna till att det sker är okunskap gällande IT-säkerhet och utbildning när det kommer till enkla sätt att skydda sitt företag.

Icke att förglömma är att 97% av alla intrång är via e-mail och inte via infrastrukturen. En oskyldig länk är farligare än du tror. Det skickas ut ofantliga mängder e-mail varje dag, i hela världen. Bland dessa finns det massor av mejl som är ämnade att förstöra och hacka system. Hur ska man kunna se skillnad på om en länk är ofarlig eller inte? Ibland är inte en länk ofarlig när du klickar på den men hackaren väljer att göra den farlig några minuter efter mejlet har skickats ut.

Hur ska man kunna skydda sig då? Örjan Westman, Nordenchef på ProofPoint, påpekar att en del innefattar den kunskapsnivå som användare besitter, denna måste höjas för att kunna förebygga cyberhot. En annan del är att se över e-mailsäkerheten och investera i teknik som isolerar de mejl som är ämnade att förstöra.

Riktade e-mail attacker dubblades från år 2019 till 2020. Det är vanligare än vad man tror att bli utsatt för ett cyberhot via mejl. Idag är det inte en fråga OM man kommer bli utsatt för phishing mejl, utan en fråga om NÄR.

Office

Några tips från OJCO IT som hjälper till att säkra upp er e-mailsäkerhet:

Investera i ett mailskydd som hjäper er att sålla bort mail som är farliga. OJCO IT erbjuder FortiMail som är ett skydd som innefattar:

  • Sandboxing för att hitta okända skadliga filer
  • Click Protection, som upptäcker farliga länkar
  • FortiGuard, där experter analyserar mailen, hittar mönster och hot.
  • En prenumerationstjänst med en fast kostnad på 35kr per månad och mailbox hos OJCO IT.

Utbilda er personal i hur de kan se om en länk är farlig och möjligtvis infekterad.

Ta hjälp av någon som vet vad de håller på med.

Det behöver inte vara svårt att göra din verksamhet säker. En oskyldig länk kan vara farligare än du tror.

FortiMail

Skaffa FortiMail idag för 35kr per månad och mailbox