Välj en sida

Efter pandemin har arbetsmönstren förändrats i många företag. På Scania är man som många andra inne i en period där man försöker hitta rätt sätt att arbeta tillsammans och kombinera jobb på distans och kontor. ”Jag tror att vi hittar en struktur för det på min avdelning redan i år”, säger Daniel Lundin som ansvarar för den digitala arbetsplatsen.

Läs mer  

Generated by Feedzy