Välj en sida

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

okt 15, 2021

Den mänskliga faktorn är ofta något som för med sig en negativ klang. Vad kan det bero på? Borde vi vända den till något positivt istället? Inom IT-säkerhet handlar den mänskliga faktorn tyvärr om något negativt. Den handlar om att vi människor ofta inte är tillräckligt utbildade inom den informationstekniska världen. Det handlar om att vi allt för ofta kan klicka oss vidare på länkar eller hemsidor utan eftertanke. Eller handlar det om godtrogenhet? Handlar det kanske om att den informationstekniska världen fortfarande är så pass ny så att vi inte vet hur vi ska bete oss eller hur vi ska hantera saker och ting?   

Den mänskliga faktorn inom IT-säkerhet står för 95%[1] av alla cyberattacker som uppstår. I denna benämning handlar det om en negativ faktor. Det innebär att 95% av alla cyberattacker uppstår på grund av att en person får ett mejl med en infekterad länk som sedan klickas på, nedladdning av skadlig programvara, dåliga lösenord, och så vidare, som sedan leder till att data går förlorad eller blir krypterad och att man blir utpressad på en stor summa pengar för att få tillgång till sin data. I många av dessa fallen handlar det om att medvetenheten kring hur man ska bete sig i den digitala världen är för låg. Utbildningen som krävs för att lära sig att se tecken på om man blir utsatt för ett nätfiskemejl, eller för att kunna skapa unika och säkra lösenord blir ofta negligerad och tiden läggs inte just på utbildning, även om tiden behöver läggas där. För i och med att den informationstekniska världen är så pass ny, och är positiv på många sätt, tillkommer det många negativa faktorer som vi behöver ta hänsyn till, och lära oss hur vi hanterar dessa faktorer.

Vi kan ha kontakt med vänner på andra sidan jorden. Vi kan dela bilder på Instagram, Facebook och på alla möjligt medier. Vi delar filer, information och mycket annan data som vi i många fall inte vill att någon annan skall få tillgång. I och med att världen blir mer och mer digital blir även vår data mer och mer tillgänglig. I många fall tänker vi inte ens efter när vi delar information till andra, det kanske inte bara delas mellan er.

 Den mänskliga faktorn inom IT-säkerhet står för 95% av alla cyberattacker som uppstår. Det visar på att tiden som behöver läggas ner på utbildning inom IT-säkerhet faktiskt inte läggs ner. Tänk så hade vi kunnat vända det till att den mänskliga faktorn endast står för 5% (helst 0%) av cyberattacker. Eller ännu bättre, vända den negativa benämningen till något positivt. Att den mänskliga faktorn är stark och 95% av alla cyberattacker inte uppstår på grund av den mänskliga faktorn.  

[1] Cybint https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/