Välj en sida

De attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och bidrar till att stärka hela techsektorns tillgång till rätt kompetens. Företagen och organisationerna som ser vikten av att attrahera rätt människor till en sektor under explosiv frammarsch.

Årets kompetenspris – Tech Skills & Talent Award – belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

Bakom priset står Foundry och branschorganisationen Techsverige. Priset delas ut vid eventet Tech Awards Sweden i Stockholm den 22 mars – och här är årets finalister:

Digital Mognad (Adda AB och SKR)Kommuner och regioner har tillsammans stärkt förutsättningarna att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom det nationella projektet Digital Mognad. 150 kommuner och regioner har under två års tid investerat drygt 22 000 timmar på utbildning och erfarenhetsutbyte med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Adda Kompetens. 5 000 medarbetare och chefer i välfärden har deltagit på de utbildningar som projektet erbjudit. Kommuner och regioner har samlat sig kring den evidensbaserade modellen Digital mognad och har under hela projekttiden arbetat nära forskningskonsortiet Swedish center for Digital Innovation (SCDI). Projektet har delfinansierats av Svenska ESF-rådet.

SKR och Adda fortsätter att vidareutveckla projektet genom en satsning på ett nationellt kompetensforum för kommuner och regioner samt ett partnerprogram för leverantörer för att möjliggöra och stötta offentlig sektors omställning i en digital tid. I de båda satsningarna beräknas man kompetensutveckla över 10 000 chefer, ledare och medarbetare i och för offentlig sektor under 2023.

Digitalakademin (Google)”Digitalakademin” är ett utbildningsinitiativ startat av Google år 2015. Digitalakademins mål är att svenska företag och privatpersoner ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitalakademin erbjuder kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier, försäljning online och säkerhet på nätet. Fram tills i dag har över 250 000 företag och privatpersoner utbildats i digitala kunskaper, både online och via liveutbildningar.

Digitalakademin driver olika satsningar för att nå olika målgrupper, exempelvis var Google ute på en digital turné förra året där 21 000 företag utbildades i digitala kunskaper i alla Sveriges 21 län. Digitalakademin samverkar även med Arbetsförmedlingen och driver plattformen digitalajag.se, där individer kan lära sig om digitala verktyg på 12 olika språk.

Space Academy Space Academy startade januari 2022 och är en del av Space. Space Academys hela syfte handlar om att demokratisera tillgången till techkunskap genom kunskapsutveckling, förebilder och nätverk och bidra till att få ut talanger till marknaden. Space Academy erbjuder inspirationskurser för skolklasser och tech-läger under skolloven för ungdomar 13–19 år. De lyfter inspiratörer från olika bakgrunder och roller samt lär ut kodning, spelutveckling och annat.

Initiativen är kostnadsfria då de vill inkludera alla, oavsett bakgrund och ekonomisk kapacitet. För att öka mångfalden inom tech så har Space Academy fokuserat extra på skolor från socioekonomiskt utsatta områden.

Tech After School (Hello World!)Hello World! är en ideell förening som sedan starten 2016 har inspirerat och spridit kunskap om digitalt skapande och programmering för över 19000 deltagare. Under 2022 har Hello World! utvecklat ett nytt, skalbart koncept “Tech After School” med kostnadsfria kurser på t.ex. fritidsgårdar, skolor och bibliotek, med målet att öppna dörren för fler och bredare grupper av barn och unga. “Tech After School” är en kunskapsfrämjande fritidsaktivitet med syfte att öka barn och ungas intresse för digitalt skapande och STEM-ämnena. Här får deltagarna kontakt med förebilder och mentorer eftersom kursledarna är timanställda högskolestudenter. De får också insikter i framtida yrkesmöjligheter genom inspiration och besök av medarbetare från partnerföretagen.

Föreningens övergripande mål är att demokratisera tillgången till utbildning inom STEM och tech. Verksamheten angriper några av våra viktigaste samhällsutmaningar: Bristen på integration, ökad skolsegregation, utanförskap och kompetensunderskott inom tech.

#HackYourWorld (IBM, Ericsson och Drivhuset)#HackYourWorld är ett initiativ som riktar sig till gymnasieungdomar där IBM, Ericsson och Drivhuset arrangerar en trestegsraket med kickoff, bootcamp och hackathon för att väcka teknikintresset hos ungdomar. De får under hackatonet fokusera på lösningar för ett av FNs hållbarhetsmål. Flera av vinnarna har med stor framgång arbetat vidare med sina bidrag även efter tävlingen. #HackYourWorld har funnits i sex år och intresset växer för varje år. Senast deltog 1 000 ungdomar från 25 skolor i kickoffen.

#HackYourWorld är kopplat till gymnasiets läroplan och deltagandet kan göras som ett led i undervisningen. Under både kickoffen och bootcampen får deltagarna lära sig om ny teknik, hållbarhet, hur man skapar en idé och hur man jobbar bra i team.

 

Läs mer