Välj en sida

Komplexa applikationer som stjäl arbetstid och skapar frustration. Så upplever många it-anställda att det ser ut. ”Jag tror vi ser en tillnyktring – varje ny tjänst eller applikation bidrar inte till nytta”, säger användbarhetsexperten Jonas Söderström.

Läs mer  

Generated by Feedzy