Välj en sida

Nyheter från OJCO

Cyberhot är dagens verklighet

nov 23, 2020

Det digitaliserade samhälle vi lever i gör att majoriteten av allt administrativt arbete ligger digitalt. Stanna upp och tänk efter vad som skulle hända ditt företag om all data försvann. Precis som alla tillgångar i er verksamhet är viktiga, är data en tillgång som också förtjänar uppmärksamhet och skydd. Att ta hand om all IT-säkerhet själv i sin verksamhet är både svårt och dyrt och det leder ofta till att fokus skiftar från den egentliga kärnverksamheten. Låt hjälpen komma utifrån.

OJCO IT har sedan 20 år tillbaka jobbat med IT-säkerhet och hjälpt många företag säkra upp sina IT-miljöer. En nöjd kund förklarar hur tacksamma de var att de lagt sin IT hos OJCO IT när deras kontor brann ner.

Från kunden: ”Om vi inte hade lagt vår IT i molnet hos OJCO IT så vet jag inte hur detta hade slutat. Nu kunde vi vara igång med verksamheten redan innan branden var släckt. Vi är oerhört tacksamma för att vi hade tänkt till innan. Alla företag borde göra samma sak!”

Från en artikel: ”Räddningen fanns i den IT-struktur som dataföretaget OJCO International hjälpt företaget att bygga upp.”

Hur förberedda är ni på det värsta?

Analysera er hotbild, gör en riskanalys

Vi lever i en värld som är ständigt uppkopplad. Vi jobbar på kontoret, på bussen, hemma, på restaurangen, vi jobbar på platser som förr inte var möjligt. Vi kopplar upp oss mot en mängd olika nättjänster och delar data till höger och vänster. Har du tänkt på att känslig företagsinformation kan hamna i fel händer vid dessa uppkopplingar? Varje uppkoppling utgör en säkerhetsrisk för cyberintrång och cyberhot eller förlust av känslig data. Ett första steg i processen mot en säkrare IT-infrastruktur är att analysera hur hotbilden ser ut för er verksamhet. Analysera de händelser som sker i er verksamhet och på så sätt upptäck de risker ni står inför. En Security Checkup hos OJCO IT erbjuder just detta. Då får din verksamhet en komplett analys och en opartisk riskanalys på hur IT-säkerhetsläget ser ut i just ditt företag!

Hur kan verksamheter ligga steget före cyberhot?

Förlorad data är ett av de största hoten mot din verksamhet. Vad skulle hända om ditt företag blev utsatt för en ransomeware attack och det enda sättet att få tillbaka företagets data är att betala hundratusentals kronor till attackerarna? Om ni som företag hade haft en backup hos OJCO IT hade ni, på några få sekunder, återställt all er data från våra backup-servrar och ni hade varit back on track att jobba på noll tid, utan att behöva betala en krona till kriminell verksamhet. Blir din dator stulen, går sönder, eller om din hårddisk slutar fungera, då finns vi till er hjälp.

OJCO IT hjälper många företag att säkerställa och återställa sin backup. Datan krypteras med högsta säkerhet, innan den skickas via internet till våra backup-servrar som är placerade i OJCO ITs datacenter som är uppsäkrade mot nästa generationens hotbild. Det arbete som görs på en klient, likaväl som all data i företaget går att återställa med hjälp av en backup.

Att ha ett förebyggande säkerhetsarbete är en investering, inte en kostnad! Hos OJCO IT kan du dessutom klicka dig till en backup redan idag. Gör ert första klick här, till en säkrare IT-miljö!

Välj originalet när ni investerar i er IT-verksamhet

Vi kan inte nog påpeka hur viktigt det är för dig som företagare att investera i din IT-miljö. Varje dag och varje timme riskerar alla över hela världen att utsättas för cyberhot och det finns många olika sätt att bli utsatt på. Nätfiske, Distributed Denial of Service-attack, Ransomware, Botnet för att nämna några. Det har blivit vanligare med elektroniska attacker, bedrägerier och cyberspionage mot företag. En cyberattack har stora konsekvenser, information i ert företag är en tillgång och har, liksom andra tillgångar, ett värde som ska skyddas.

Investera i ett komplett säkerhetspaket för att säkra upp din IT en gång för alla. Ett paket som är anpassat efter ditt nätverksbehov och innehåller produkter från en och samma tillverkare vilket ger er en helhetslösning gällande brandvägg, switch, trådlös accesspunkt, dessa kan kompletteras med licenser för klientskydd från samma tillverkare.

Låt oss hjälpa er på vägen mot en säkrare verksamhet. Låt inte känslig och viktig data komma i fel händer. Nu, innan det är för sent!