Nyheter från OJCO

Certifiera ditt företag

dec 4, 2018

Certifiera ditt företag

GDPR kräver en grundläggande IT-säkerhet.

En certifiering enligt normen SSF 1101 Cybersäkerhet Bas visar att ni tar informationssäkerheten på allvar och att ni har en grundläggande IT-säkerhet.

Så kontakta oss på Ojco redan idag för hjälp med Certifieringen av företaget