Välj en sida

Inför det första kvartalet lämnar de samlade svenska arbetsgivare som tillfrågats i undersökningen en sysselsättningsprognos på plus 23 procent, vilket är en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

När man tittar på listan över vilka branscher som förväntar sig högst ökning i sysselsättningen så toppar it-branschen, vars prognos ligger på en ökning på 37 procent. En väsentlig skillnad mot till exempel telekom, media och kommunikation, som spår en stark inbromsning utan ökad sysselsättning.

– It-branschen rapporterar en fortsatt väldigt stark sysselsättningsprognos, vilket tyder på att oron inför den stundande lågkonjunkturen inte är särskilt omfattande. Vi ser stora variationer mellan olika branscher, vilket speglar konjunkturläget vi är på väg in i, säger Michael Egnell, vd på Experis, som är en del av Manpower Group.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts, och det utfördes mellan 13 oktober och 25 november.

Och det är inte bara i Sverige it är den mest optimistiska branschen. Även om man mäter utifrån de 40 länder som deltagit i Arbetsmarknadsbarometern, så visar it den starkaste sysselsättningsprognosen inför första kvartalet.

De svenska siffrorna skiljer sig också beroende på var i landet den svarande befinner sig. I Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige, vilket innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, är man mest optimistiska, med en prognostiserad rekryteringstakt på 29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland är inte lika optimistiska och lämnar prognoser på 15 respektive 12 procent.

Fakta

It-branschen, +37 procentBank-, finans- och fastighetsbranschen, +35 procentHälsa-, sjukvård och Life science, +29 procentTuristnäring samt parti- och detaljhandeln, +26 procentEnergi- och samhällsservice, +22 procentRåvaror och gröna näringar, +19 procent

… och så ser det ut globaltIt-branschen, +35 procentBank-, finans- och fastighetsbranschen, +28 procentEnergi- och samhällsservice, +26 procentHälsa-, sjukvård och Life science, +23 procentRåvaror och gröna näringar, + 22 procent

Så ser jobbprognosen ut i olika delar av SverigeStockholm- och Uppsalaregionen, +29 procentMellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procentVästra Götaland, +26 procentSkåne och Blekinge län, +19 procentNorra Sverige, +15 procentÖstra Götaland, +12 procent

Källa: Manpower Group

 

Läs mer