Backup/Replikering

Säkerställ backup och replikering

OJCO återställer dagligen ”förlorad” data från backuper. Och många är de av våra kunder som har upptäckt att ett förebyggande säkerhetsarbete är en investering, inte en kostnad. Replikering är en identisk spegling av din befintliga server, vilket markant minskar risken för driftstopp.

Reducera risken för driftstopp

OJCO hjälper många företag att säkerställa sin backup och replikering. Vid backup och replikering krypteras data med högsta säkerhet, innan den skickas via internet till våra backup-servrar som är placerade i våra driftshallar.

Vid ett driftstopp kopplas trafiken direkt över på din replikeringsserver, vilket gör att du och dina arbetskamrater kan fortsätta att jobba precis som vanligt. Men en replikeringsserver kan inte återläsa data och ersätter därför inte en fungerande backup vid exempelvis diskhaverier, virus eller förlorad data. Replikeringsservern ses snarare som ett kostnadseffektivt komplement.

Fördelar med OJCO backup och replikering

  • Backupoch replikering sparas i en annan driftshall än produktionsmiljön
  • Kontinuerliga rutiner säkerställer en fungerande återställning
  • OJCO sköter underhåll och övervakning – frigör personal hos kunden
  • Kontinuerliga rapporter till kunden att backupen fungerar felfritt

Hosting

Hosting skapar en stabil infrastruktur och en säker och effektiv IT-lösning. Vi sköter tekniken, så att du kan fokusera på det du är bäst på.

IT-säkerhet

För att säkra infrastrukturen i din IT-miljön erbjuder vi Next Generation Threat Prevention säkerhetsprodukter.

Backup och replikering

Vi säkerställer din backup och replikering. Vi är experter och återställer dagligen ”förlorad”data från havererade datorer och servrar hos många företag.

OJCO Cloud Connection

Molnet är alltid tillgängligt – var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst. Vi erbjuder skalbara IT-lösningar för både små och stora bolag.

Support

Med smarta, serverbaserade system och dedikerad personal erbjuder vi IT-tjänster dygnet runt.