Välj en sida

BACKUP OCH REPLIKERING

BACKUP OCH REPLIKERING FÖR DIN VERKSAMHET

TA BACKUP IDAG, KOM ÅT FÖRLORAD DATA IMORGON

Förlorad data är ett av de största hoten mot din verksamhet och på OJCO IT är vi experter på backup och replikering av data sedan 1999. Vår erfarenhet. Din trygghet! 

Dagligen återställer vi ”förlorad” data från backuper till våra kunders enheter. Det kan vara allt från en dator som blivit stulen, eller gått sönder, till hårddiskar som slutat fungera av olika anledningar.  

Många av våra kunder har upptäckt att ett förebyggande säkerhetsarbete är en investering, inte en kostnad. 

Backup

REDUCERA RISKEN FÖR DRIFTSTOPP

Vi hjälper många företag att säkerställa sin backup och replikering, då krypteras din data med högsta säkerhet, innan den skickas via internet till våra backup-servrar som är placerade i våra datacenter. 

Replikering är en identisk spegling av din befintliga server. Med en replikeringslösning hos OJCO IT minskar risken för driftstopp markant. Vid ett driftstopp på din ordinarie server kopplas trafiken direkt över till din replikeringsserver, vilket gör att du och dina arbetskamrater kan fortsätta att jobba precis som vanligt.  

Skillnaden mellan en backup och en replikeringserver är att en replikeringsserver inte kan återläsa data och ersätter därför inte en fungerande backup vid exempelvis diskhaverier, virus eller förlorad data. Replikeringsservern ses snarare som ett kostnadseffektivt komplement som säkerställer att den löpande verksamheten kan fortgå direkt om en server får driftstopp.  

 

FÖRDELAR MED OJCO IT BACKUP & REPLIKERING

  • Backup och replikering sparas tryggt i våra tre datacenter. 
  • All lagrad data i OJCO IT:s datacenter skyddas av NGTP brandväggar. 
  • All lagrad RDS data är krypterad med 256 bitars kryptering. 
  • Kontinuerliga rutiner säkerställer en fungerande återställning. 
  • OJCO IT sköter underhåll och övervakning. Vilket frigör personal hos er. 
  • OJCO IT rapporterar kontinuerligt till sina kunder att backup fungerar felfritt