Välj en sida

Även om it-säkerhetschefer arbetar intensivt med säkerhetsfrågor, har många fortfarande inte lyckats utveckla en optimal sårbarhetshantering. Vissa hindras av att det är väldigt många sårbarheter som behöver hanteras, att de måste åtgärdas väldigt snabbt eller att de saknar de resurser som krävs för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt. Här är åtta beprövade metoder som hjälper dig att skapa en effektiv och ändamålsenlig process för sårbarhetshantering.

Läs mer  

Generated by Feedzy