Välj en sida

Nyheter från OJCO

Är din verksamhet förberedd på hemarbete?

aug 17, 2020

Det är ingen hemlighet för oss alla att Covid-19 har ställt till det mycket för många företag. Inte minst när det kommer till att behöva ha sina medarbetare att jobba hemifrån. Men detta har också öppnat dörrar för helt nya cyberhot mot verksamheter. IT-säkerheten hemifrån är långt ifrån densamma som den är på kontoret, vilket många verksamheter inte tänker på. Det finns fler distraktioner hemma och det finns en risk att man inte är lika uppmärksam som när man sitter på kontoret. Och frågan är om hemarbetet kommer fortsätta när Coronapandemin är över eller har lugnat sig. Det krävs förändrade arbetssätt för många verksamheter för att kunna vara trygga i att IT-säkerheten hemma är tillräcklig.  

Men att jobba hemifrån handlar inte bara om att ha en god IT-säkerhet. Det handlar också om att arbetsförhållandena hemma skall vara likvärdiga de som finns på jobbet för de anställda. Detta i form av ordentliga stolar, bord, se till så att inga olyckor händer osv. Under pandemin har det i många fall blivit ett krav från arbetsgivare att deras anställda skall jobba hemifrån. Men arbetsgivaren har alltid ansvar över att arbetsmiljön är tillfredsställande om jobbet hemifrån är ett krav.   

På den fysiska arbetsplatsen finns det oftast att tillgå ergonomiska stolar, höj- och sänkbara bord samt stå-mattor och liknande. Detta är i många fall en självklarhet för att undvika belastningsskador och hälsorisker. Dessa verktyg finns oftast inte att tillgå i samma utsträckning vid arbete hemifrån som på kontoret. Om hemarbetet är under en kortare period brukar det inte medföra särskilt stora hälsorisker men om det krävs arbete hemifrån under en längre period borde dessa verktyg bli en självklarhet även hemma. Men hur ska arbetsgivare ha koll på detta? I dessa fall krävs det hembesök för att se till att sina anställda har rätt arbetsförhållande hemifrån också. Vad kommer hända om pandemin sträcker sig över flera år? Och vad kommer hända om Covid-19 besegras? Många undersökningar visar att hemarbete föredras av anställda och företag kan behöva anpassa sig och införa ”det nya normala” som innebär mer jobb hemifrån för sina anställda. Vad gör din verksamhet för att ha god IT-säkerhet och goda arbetsförhållande vid hemarbete?  

Se artikel nedan angående arbetsmiljöansvar när du jobbar hemifrån.   

Artikel om arbetsmiljöansvar: Arbetsmiljöansvar när du jobbar hemifrån 

OJCO IT säkerhetspaket: Säkerhetspaket