Välj en sida

Detta enligt en ny prognos från analysföretaget Gartner, där de förutspår att de globala it-investeringarna ökar med 2,4 procent i år.

Det innebär visserligen att de drar ner den prognos de tidigare gått ut med, då de trodde på 5,1 procents tillväxt, men det är ändå en tydlig uppgång jämfört med fjolåret.

– Konsumenter och företag står inför väldigt olika ekonomiska verkligheter, säger John-David Lovelock, analytiker på Gartner.

– Medan inflationen är förödande för konsumentmarknaden och innebär uppsägningar för B2C-bolag, så fortsätter företagen öka investeringarna i digitala verksamheter trots den globala ekonomiska nedgången.

Totalt skulle investeringarna i it i världen därmed uppgå till 4 500 miljarder dollar.

Gartneranalytikern kallar vidare it-investeringarna för ”lågkonjunktursäkrade”.

Mjukvara och it-tjänster är segment som väntas växa med 9,3 procent respektive 5,5 procent under 2023.

Segmentet hårdvaruenheter väntas minska med 5,1 procent.

– Under pandemin skaffade anställda och konsumenter nya surfplattor, laptops och mobiltelefoner som en följd av distansarbete och utbildning. Utan tillräckliga skäl att uppgradera används enheterna längre vilket drabbar den marknaden.

 

Läs mer