Välj en sida

Polismyndigheter i USA köper in stora mängder lokaliseringsuppgifter från datamäklaren Fog Data Science. På så sätt kan amerikansk polis följa privatpersoners rörelser exempelvis för att spåra aborter.

Läs mer  

Generated by Feedzy