Välj en sida

I goda tider brukar it-konsulter bryta sig loss från de stora bolagen för att starta eget, men i sämre tider tenderar motsatt trend råda – då håller man sig kvar vid sin anställning.

Så verkar fallet vara också i den här konjunktursvängningen.

Antalet nystartade bolag i Sverige sjönk med sex procent under fjolåret. Inom it-branschen var siffran närmare nio procent, visar statistik från Bolagsverket som Visma Spcs tagit fram åt Computer Sweden.

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, förklarar det minskade intresset för att starta eget med omvärldsfaktorer: Räntehöjningar, stigande inflation och de höga priserna på energi och drivmedel som har följt av Rysslands invasion av Ukraina.

Oro för ekonomin

Oro för den egna ekonomin brukar vara det vanligaste skälet till att avstå från att starta eget, fortsätter han.

– Det är kraftiga rörelser och allvarliga siffror. Ur ett större perspektiv handlar det om att kommuner tappar nya arbetsgivare. Särskilt mindre kommuner vill ha flera mindre företag för att konjunktursäkra sina regioner och inte vara beroende av enskilda stora arbetsgivare. I och med digitaliseringen kan ju exempelvis systemutvecklare sitta över hela landet och arbeta.

Totalt startades 74 140 företag i Sverige under 2022, enligt undersökningen, och det är alltså en minskning med 6 procent jämfört med 2021.

När det gäller it-branschen specifikt har Visma Spcs analyserat kategorierna dataprogrammering och datakonsultverksamhet. Förra året startades 3253 företag upp inom dessa områden, att jämföra 3560 företag året före.

Fler konkurser

Det kan också nämnas att konkurserna inom it-branschen ökade under fjolåret, från 574 (2021) till 705 (2022).

Boo Gunnarson säger att it-konsulters vilja att hoppa av från de etablerade bolagen till egen verksamhet går i vågor.

– Det följer konjunkturen, i sämre tider är det färre som vill starta egna bolag. Om du sitter nära kunden så har du insyn i planeringshorisonten och vet om det är uppsida eller nedsida.

– Men jag tror också att många it-bolag har blivit bättre på att behålla personal. De har hittat andra incitament än bara de ekonomiska för att få anställda att stanna kvar. Det ger kontinuitet både för bolagen, de anställda och uppdragsgivaren.

Norrbotten i toppen

Överlag är det också stora geografiska skillnader, vad gäller intresset för att starta eget. Värst är situationen på Gotland, där antalet nya företag har minskat med hela 18 procent.

Det enda län som visar positiva siffror är Norrbotten, där antalet nya företag var hela 12 procent fler än i fjol.

Boo Gunnarson vill nu se åtgärder från politiskt håll för att främja nyföretagandet och vända kurvan.

– Varje person som tar steget till eget är viktig, eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Nu måste regeringen omedelbart se till att företagare får ett lika bra skyddsnät som anställda så att fler vågar förvandla sin passion till en företagsidé, säger han.

 

Läs mer