Nyheter från OJCO

90% av småföretagen har inte påbörjat GDPR-anpassningen

apr 10, 2018

Den 25/5 närmar sig men statistiken visar på att upp till 90 % av småföretagen inte har påbörjat GDPR-anpassningen

Så har ert företag ett underlag att visa upp vid en GDPR-kontroll?

Om inte så kontakta oss på OJCO IT.

Du når oss på +46(0)42 120 230 eller info@ojco.se