Välj en sida

Nyheter från OJCO

8 av 10 svenska företag blir utsatta för nätbrottslighet

jul 22, 2020

Organiserad brottslighet tar sig längre in i cybervärlden. Efter en undersökning som PwC gjort visar resultaten att Sverige och svenska företag utsätts för mer cyberattacker och nätbrottslighet än grannländerna Norge och Danmark. Det går också att se efter undersökningen att var tredje bolag i Sverige blivit utsatta för fler än fem incidenter under det senaste året. Cyber Security Ansvarig på PwC menar på att det fortfarande finns en naivitet hos svenska företag om att skyddet i den befintliga verksamheten är tillräckligt. Med det sagt behövs det större diskussioner i företagen. Dessa diskussioner behövs tas in i styrelse och ledningsrummen och inte endast hållas till IT-avdelningen. Det behövs mer utbildning, både på specialistnivå och mer grundläggande för samtliga medarbetare, detta menar Cyber Security Ansvarig. Undersökningen visar också att 64% menar att medarbetaren är de som omedvetet skadar företaget och är den största källan till oro.  

Vad väntar ni på? Cybersäkra er verksamhet idag. OJCO IT erbjuder certifiering och utbildning av er personal. Glöm inte att den mänskliga faktorn spelar störst roll. Vi säkrar ert företag med hjälp av hosting, backup & replikering, molntjänster och mycket mer. Det krävs mer än den säkerhet som finns i er befintliga verksamhet. Om ni inte vet vad som händer i er IT-miljö vet ni inte hur ni ska skydda er! Ta kontroll över er informationssäkerhet idag och förebygg för nätbrottslighet. Kontakta oss idag!

 

Läs artikeln från PwC här: Sverige drabbas oftare av cyberattacker än de nordiska grannländerna 

Titta på PwCs video om deras Nordic Cyber Crime rapport 2020: Rapporten Nordic Cyber Crime 2020